Tillsammans för en attraktiv bransch

Ställningsföretagen inom STIB förbinder sig att representera ställningsbranschen genom att agera seriöst och genom kompetensutveckling  bidra till det långsiktiga arbetet med att stärka branschens förutsättningar att:

  • attrahera seriösa beställare,
  • rekrytera kompetenta ställningsbyggare, 
  • skapa effektivitet och lönsamhet.

Ställningsföretag inom STIB kan ansöka om STIB Auktorisation för att skapa säkra rutiner och skapa trygghet för sina beställare.

För medlemsföretag

STIBs ledarskapsutbildningar anpassade för ställningsbranschen syftar till att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och lönsamhet genom kunskap och kommunikation samt tillämpning av effektiva och kvalitetssäkrade arbetsmetoder – från anbud till överlämnande av ställningsentreprenader.

STIBs utbildningar (ej lärlingar) kan bokas via STIBs kalender. Undantag: Allmän utbildning om ställning.

Yrkes- och behörighetsutbildningar

STIB anordnar behörighets- och yrkesutbildningar för ställningsbyggare samt utbildningar för företags-, arbets- och projektledare.  

Information, datum och bokning:

Bra att veta – om lärlingsutbildningen:

Behörigheterna Allmän utbildning om ställningar och Särskild utbildning om ställningar ingår i yrkesutbildningen för lärlingar.

OBS! För lärlingar bokas dessa utbildningar* genom Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN.

*FRÅN OCH MED 2022 ingår även behörighetsutbildningen för att arbeta med väderskydd i yrkesutbildningen. Om lärlingen är anställd 2022 eller senare bokas denna utbildning som Yrkesdel 4 och 5 via Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN.

Hantera företagslärling via Byggbranschens Yrkesnämnd

Nyregistrering av företagslärlingar görs via Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN. 

Lärlingsutbildningen beställs också av BYN.

Lärlingar anställda före 1 januari 2021 följer samma rutiner som tidigare.

Arbetsmiljö och säkerhet

STIB har samlat information från bl.a. Arbetsmiljöverket och AFS. Att säkerställa kompetensen hos egen personal och beställare genom en aktiv dialog är grundläggande.

Ett sätt att skapa effektivitet är att involvera medarbetarna i att ta fram underlag för utvecklingen av rutiner. Bland annat kan du som arbetsgivare uppmana anställda att använda STIBs mall för att rapportera in observationer, såsom risker och tillbud.

STIBs digitala verktyg

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att arbeta systematiskt med KMA i ställningsföretag, inkluderar dokumentation, uppföljning och feedback, är det som kännetecknar en lärande organisation.

  • Identifiera utgångsläget
  • Uppdatera kunskap och rutiner
  • Tydlighet med mallar och checklistor

Rutiner för egenkontroll, dokumentation och rapportering skapar ökad kompetens, kvalitetstänk och säkerhetskultur. 


Kompetensen i företaget ökar samtidigt som rutinerna skapar effektivitet och lönsamhet!


Färger för märkning av företagets ställningar

I STIBs medlemsregister kan du kontrollera vilka färger och färgkombinationer som andra företag redan använder.

Registret visar dock enbart färgkoder som används av  medlemsföretagen i STIB och om de valt att ange detta.

Genom att registrera kulörerna i STIBs register får polisen enklare att hitta ägaren till stulna och upphittade ställningsdelar.

För medlemsföretag

Medlemsföretagen har tillgång till aktuell information, rabatterade utbildningar, checklistor och digitala verktyg för dimensionering, egenkontroll och arbetsmiljöarbete.

Checklistor och beräkningsverktyg

  • Egenkontroll
  • Överlämnande dokumentation
  • Dimensioneringsberäkningar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete