STIB Auktoriserat ställningsföretag representerar bästa tillgängliga kompetensen och bidrar samtidigt genom sitt arbetssätt till att driva på en fortsatt gynnsam utveckling inom hela branschen.

Trygghet för ställningsföretag, beställare och användare

STIB Auktorisation innebär bl.a:

  • att ställningsföretaget har ett förhållningssätt som kännetecknar en seriös och kompetent aktör i branschen.
  • att ställningsföretaget har en tydlighet, rutiner och ett systematiskt arbetssätt där utbildning, verksamhetsledning och uppföljning är centralt.
  • att ställningsföretaget genomgår externa kontroller och revisioner av ställningar som stöd för företagets systematiska kvalitetsarbetet och som underlag för Auktorisationsnämndens beslut om bibehållen auktorisation.

Ledarskap, kompetens och systematik

STIB Auktorisation står på tre ben: ledarskap, kompetens och systematik. Detta bidrar till att skapa tydlighet och trygghet för alla involverade.

Ledarskap: Företagsledning- och uppdragansvariga, arbetsledare genomgår STIBs utbildningar och har i arbetet tillgång till mallar och digital verktyg som stöd och uppföljning.

Kompetens: Ställningsbyggande personal som i huvudsak ska vara anställda vid företaget, ska alla ha erforderlig behörighet för arbetet de deltar i.

Systematik: Genom uppföljning, dokumentation samt externa revisioner, feed-back och support från STIB säkerställs ett systematiskt lärande och en ständig utvecklingsarbete inom de STIB Auktoriserade företagen.

STIB Auktorisation – ett kvalitetsåtagande

STIB Auktorisation är ett åtagande gentemot såväl beställare som branschens varumärke och andra auktoriserade ställningsföretag seriöst investerar i den utveckling och den kvalitet som STIB Auktorisation representerar.

STIB Auktorisationen – en tillförlitlig kvalitetsstämpel.

En beställare ska uppleva att det är tryggt och värdeskapande att handla upp en ställningsentreprenad som utförs av ett företag med STIB Auktorisation.

Tillförlitlighet och trovärdighet skapas genom regelbundna revisoner samt genom att ställningsföretag som visar sig inte leva upp till kvalitetskriterierna för STIB Auktorisation kan få sin auktorisation indragen med omedelbar verkan.