Utbildning för beställare av ställning och väderskydd

Utbildning anpassad för bygg- och anläggningsentreprenörer, inköpare samt fastighetsägare m.fl i tidig planering och upphandling av ställnings-  och/eller väderskyddsarbeten.

Målgrupper för utbildningen bl.a:

  • projektledare,
  • entreprenadingenjörer,
  • fastighetsförvaltare,
  • inköpare.

Kunskapsmål

  • Rambeskrivning för ställningsentreprenader
  • STÄLLNING 19 – Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för ställningsentreprenader

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper gällande AB, ABT samt upprättande av administrativa föreskrifter.

Genomförande

Utbildningen beräknas ta mellan ca 1 – 2 timmar beroende på individuella förutsättningar, antal deltagare samt vald studieform – enligt följande alternativ:

  • Självstudier online via Ställningsakademin.se där kursdeltagarna tilldelas personlig inloggning. Beräknad studietid ca 1 timme.
  • Lärarledd webbutbildning via Teams på bokade tider, rekommenderat maximalt deltagarantal är 10 elever. Beräknad utbildningstid: ca 1,5 timmar.
  • Lärarledd klassrumsundervisning efter överenskommelse gällande plats, dag och tid, rekommenderat maximalt deltagarantal är 20 elever. Beräknad utbildningstid ca 2 timmar, exkl eventuell restid.

Frågor om utbildning för beställare och användare

För mer information och beställning av utbildningar kontakta STIBs kansli.