Vilka regler gäller för dimensionering och uppförande av ställningar?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alltid följas och är därför grundläggande vid dimensionering av ställningar som ställningssystem och vid byggande av ställningar

Arbetsmiljöverket har föreskrifter (AFS 2013:4)  innehåller till exempel materialkrav, regler för typkontroll, märkning och instruktioner samt regler och råd för byggnation och dimensioneringar.

Vilka regler gäller för arbete med ställningar och väderskydd?

Arbetsmiljöverket har föreskrifter (AFS 2013:4) för arbete ställningar gäller ställningar och väderskydd.

AFS 2013:4 svensk version
AFS 2013:4 english version

Arbetsmiljöverket har också tagit fram en vägledning (H456) till föreskriften i denna har Arbetsmiljöverket försökt förklara hur man ska motverka risker som kan uppkomma, ge tips om hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt som möjligt och informera om hur man kan lära sig mer.

Arbetsmiljöverkets vägledning H456