Tilläggsutbildning om väderskydd uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Utbildningsbevis utfärdas efter avklarad och godkänd utbildning.

Förkunskapskrav: Särskild utbildning om ställningar

Målgrupp för Tilläggutbildning om ställningar:

 • yrkesarbetare som behöver behörighet för att vara med och bygga flera olika typer av ställningar,
 • lärlingar (anställda före 2022*) som behöver behörighet för att kunna vara med där arbete med väderskydd pågår,
 • personal som ska samordna och leda arbeten med väderskydd.

* Fr.om. 1 januari 2022 ingår väderskyddsutbildning som en obligatorisk delkurs i distansutbildningen för lärlingar och bokas genom BYN för lärlingar anställda 2022 eller senare (övriga bokar fortsatt här via STIB)

Behörighet efter avslutad utbildning

Efter avklarad och godkänd utbildning ges den behörighet som krävs för att få delta i ställningsprojekt som inkluderar väderskydd.

Utbildningen består av två delkurser

Steg1 Självstudier via STIBs utbildningsplattform Ställningsakademin. Denna delkurs måste var klar innan Steg 2 genomförs.

Steg 2 Handledda utbildningstillfällen, som genomförs efter godkänt resultat från steg 1, och kan bokas på olika orter. Se kalender.

Utbildningens innehåll:

 • Regler för väderskydd
 • Principer för uppförande
 • Väderskyddstyper
 • Kombinationer väderskydd och ställning
 • Lyftanordningar och andra hjälpmedel
 • Arbetsmiljö – Säkerhet

Kostnad

Medlemsföretag inom STIB
Övriga kursdeltagare
5 000 kr/deltagare exkl. moms 8 250 kr/deltagare exkl. moms

Priser med reservation för prisändringar och ev felskrivningar.

I deltagaravgiften ingår bl.a:

 • Distansutbildning via Ställningsakademin, steg 1
 • Lärarledd praktisk del, inkl. handledare, lunch och kaffe, steg 2*
 • Kurslitteratur
 • STIB Utbildningsbevis (vid avklarad utbildning)

*Resor, kost och logi ingår ej i deltagaravgiften. Vid frågor kontakta: STIBs kansli

id06

STIB är ackrediterad och godkänd att registrera utbildningar i ID06 kompetensdatabas.