Boka utbildningsdatum
VECKA
41
2023

Företagsledare steg 2
9 okt – 12 okt, 2023
Varberg Kusthotell

Anmäl till detta datum
VECKA
03
2024

Företagsledare steg 1
15 jan – 18 jan, 2024
Varberg Kusthotell

Anmäl till detta datum

Företagsledarutbildningen vänder sig till medlemsföretagen.

Ett starkt och konkurrenskraftigt ledarskap bygger på aktuell kunskap om omvärlden, regelverk och teknik.

Målgrupper bl.a:

 • företagsledare,VD
 • ekonomiansvarig,
 • platschefer, projekt- och arbetsledare och med ledande roller inom företagets entreprenader.

Genomgången och godkänd företagsledarutbildning i två steg är en av förutsättningarna för ställningsföretag som vill ansöka om STIB Auktorisation.

Utbildningens innehåll

Företagsledarutbildningen är indelad i två utbildningssteg som genomförs vid två olika tillfällen. Platser och planerade datum – se kalender.

Steg 1 – 32  timmar
 • Företaget i fokus/Omvärldsanalys
 • Företagsekonomi
 • Projektekonomi/kalkylering
 • Entreprenadjuridik
 • Föreskrifter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
Steg 2 – 32 timmar
 • Uppdatering företagsledarkurs Steg 1
 • Projektledning/arbetsberedning
 • Verksamhetsledningssystem, STIBs modell
Kostnad:

14 000 kr Exkl. moms per deltagare*

*Kurskostnad 14 000 kr Exkl. moms är subventionerad och gäller för företagets första anmälda deltagare. Om företaget vill anmäla flera deltagare eller någon i företaget tidigare genomgått kursen är kostnaden 18 000 kr Exkl. moms för tillkommande deltagare.

Frågor om företagsledarutbildningen

För mer information om utbildningen kontakta kansliet på 072-329 48 02 eller hakan@stib.a.se.