Välkommen som företagslärling i ställningsbranschen!

Denna information vänder sig till dig som har en lärlingsanställning vid ett ställningsföretag och där anställningen påbörjats tidigast 1 januari 2021.

Viktigt:

*För dig som börjat som lärling i ställningsbranschen före den 1 januari 2021 gäller samma svar på de flesta frågorna men det finns några skillnader bl.a. gällande handledning, utbildningsboken/Mina sidor och utbildningstidens längd.

TIPS! För dig som börjar din lärlingsutbildning med anställningsavtal från 1 januari 2021 eller senare


Hur blir jag registrerad som lärling?

Nya lärlingar registreras hos Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN. Det brukar vara arbetsgivaren som ska se till att du blir registrerad senast under din första anställningsdag.


Vem blir min handledare?

Ställningsföretaget, dvs din arbetsgivare, ska ha utsett en handledare som ska vägleda dig genom utbildningen och de moment som ingår. Handledaren ska själv ha Yrkesbevis som ställningsbyggare.

När grundutbildningen är klar kan du komma att dela handledare med andra företagslärlingar inom samma företag.

Under grundutbildningen får handledaren inte handleda mer än en lärling samtidigt!

Handledaren finns för din skull!

 

Din handledare ska vara tillgänglig för dig under arbetet med ställningsmontage samt följa upp och stötta dig.

 • Tveka inte att vända dig till din handledare om du har frågor.
 • Bättre att fråga en gång för mycket än för lite.

Tänk på att din handledaren också har varit nybörjare och kommer förhoppningsvis ihåg hur det känns att vara helt ny i branschen.


Vilka moment ingår i min utbildning?

Din lärlingsutbildning består av olika steg och utbildningsmoment:

Grundutbildningen max. 12 månader:

Här varvas teori och praktik:

 • Teorikurser genomför du online via Ställningsakademin.
 • Praktisk träning på arbetsplatsen sker på arbetsplatsen och under ledning av din handledare.

Den teoretiska delen ger efterhand de flesta behörigheter som du behöver för att arbeta självständigt som ställningsbyggare.

Distansutbildningen och de olika kurserna för företagslärlingar hittar du på Ställningsakademin.

Kvalificeringstiden 30 månader:

 • Kvalificeringstiden följer en utbildningsplan som din arbetsgivare har tagit fram.
 • Du har fortsatt tillgång till handledare som stöttar och följer upp samt ser till att du lär dig de saker som ska ingå i din praktiska utbildning.
 • Din lön höjs successivt under kvalificeringstiden (från 70 till 90% av full lön)

Hur vet jag vad jag ska lära mig under utbildningen och vilka är kunskapskraven jag ska uppnå?

De teoretiska och praktiska saker du förväntas lära dig finns i BYNs Kravspecifikation för grundutbildningen och i den utbildningsplan som din arbetsgivare ska ha tagit fram för kvalificeringstiden.

BYNs kravspecifikation för yrket – ska uppnås under grundutbildningen dvs inom 12 månader:

 • Utbildningen på Ställningsakademin är anpassad efter de teoretiska kunskaperna i kravspecifikationen.
 • De praktiska kunskaperna ska du lära dig på arbetsplatsen och med stöd från din handledare och andra kollegor.

Utbildningsplanen följs under kvalificeringstiden och är anpassad efter din arbetsgivares verksamhet och förutsättningar. Varje företag behöver anpassa personalens kompetens för att passa företagets verksamhet och den typ av ställningar som företaget är speciliserade på.

*För lärlingsutbildningar påbörjade före 1 juli 2020 gäller BYNs Målbeskrivning och anger de kunskaper som ska uppnås under hela utbildningstiden.


Vem anmäler mig till lärlingskurserna på Ställningsakademin?

Det är företaget, din arbetsgivare, som du är  lärling hos som kan anmäla dig till de olika delkurserna i din teoretiska utbildning. Du kan inte anmäla dig själv men du planerar din utbildning tillsammans med handledaren.

 • Arbetsgivaren beställer och betalar för dina kurser genom Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN.
 • Du får sen tillgång till kurserna via Ställningsakademin.

Hur används mina personuppgifter?

Lagring av personuppgifter, såsom namn, adress, epost, personnummer, sker för att  tillhandahålla och administrera utbildningen samt för att utfärda utbildnings- och yrkesbevis. Läs mer: STIBs Integritetspolicy .

 Har du frågor kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta:

 

 • Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN angående de uppgifter de registrerar för att administrera utbildningen, e-boken och utfärda yrkesbeviset.
 • STIBs kansli angående uppgifter som hanteras bl a via Ställningsakademin och för administration av behörigheter för ställningsbyggare

Vilka ställningar får jag behörighet att arbeta med under lärlingsutbildningen?

Du kommer att få lära dig om olika typer av ställningar under utbildningstiden både upp till 9 meter och de högre än 9 meter. Efterhand som du klarat de kurser som ger dig en ny behörighet får du också ett STIB Utbildningsbevis som bekräftelse på detta.

Observera att även om du själv uppnått behörighet för ett visst arbete måste du fortsatt arbeta med handledare så länge du är företagslärling!

Ställningstyperna du kommer att lära dig arbeta med under utbildningen är bl a *:

 • Rullställning
 • Hantverkarställning
 • Rörkopplad ställning
 • Systemställning
 • Väderskydd (om du påbörjat din utbildning 1 januari 2022)

*Beroende på vilka områden din arbetsgivare arbetar inom kan du få mer eller mindre praktisk erfarenhet inom olika ställningstyper. Du får dock behörighet att arbeta med samtliga dessa efter utbildningen om du blivit godkänd i både de teorteiska och praktiska momenten som ingår i Ställningskademins och STIBs lärarledda kurser.

Behörigheter för att arbeta med ställningar är krav som Arbetsmiljöverket ställer och som gäller alla som arbetar med ställningsmontage. (dock med vissa undantag under utbildning/praktik där lärlingen har en handledare).

 

Här kan du läsa om de olika behörigheterna: Behörighetskrav för arbete med ställningar

Samtliga lagstadgade behörigheter ingår i din utbildning – om du påbörjade din utbildning 2022 eller senare*

*För arbete med väderskydd gäller olika villkor beroende på vilket år din utbildning startade. Läs mer: Lärlingsutbildningen – Behörighet väderskydd


Får jag arbeta med de olika ställningar innan jag är klar med lärlingsutbildningen och har alla behörighet?

Om du är inskriven som lärling hos BYN och arbetar under ledning av en godkänd handledare vid ett ställningsföretag får du arbeta med de flesta ställningar som annars kräver behörighet.

Undantag 1: Särskilda villkor gäller för arbete med väderskydd om du är lärling (se nedan).

 • Behörighetsutbildning fört väderskydd ingår i den obligatoriska grundutbildningen om du påbörjade din lärlingsutbildning den 1 januari 2022 eller senare.
 • Om din utbildning/lärlingsanställning påbörjades före 1 januari 2022 krävs att arbetsgivaren ansöker hos Arbetsmiljöverket om undantag eller att du eller din arbetsgivare kompletterar med den fristående utbildningen för väderskydd via STIB.

Undantag 2: För att ha kunna fortsatt delta i ställningsarbetet eller vistas på arbetsplatsen efter 6 månader krävs att du klarat av kursen Yrkesdel 1 inom 6 månader.


Vilka behörighetsnivåer för ställningsarbete kommer jag att uppnå under lärlingsutbildningen?

Du kommer under utbildningen att efterhand uppnå behörighet att arbeta med olika ställningar. Det enda behörighet som inte ingår i de ordinarie lärlingsutbildningen är behörighet att arbeta med väderskydd.


Hur lång tid har jag på mig att genomföra de olika kurserna på Ställningsakademin?

Du måste genomföra kursen Yrkesdel 1 inom 6 månader för att få fortsätta att delta i arbetet efter 6 månader.

Resterande kurser har du upp till 12 månader på dig att genomföra. Du kan bli klar tidigare, dock tidigast inom 6 månader.

Du kan i övrigt själv avgöra i vilken ordning du genomför kurserna på Ställningsakademin. Kanske i samråd med din handledare. Kurserna är dok uppbyggda så att det är enklast att ta dem i den ordning som är rekommenderad.

När alla delkurser på Ställningsakademin är avklarade – och du i övrigt uppnått kunskaperna som ingår i BYNs kravspecifikation – påbörjas kvalificeringstiden som är den sista delen i din yrkesutbildning.

*Total tid för genomförande av samtliga teorikurs och praktiska moment som ingår i första delen av utbildningen är: 18 månader (om du anställdes före 1 januari 2021.


Varför är det viktigt att jag klarat av kursen ”Yrkesdel 1” inom 6 månader?

Stib yrkesdel 1Kravet på att klara av Yrkesdel 1 inom 6 månader är ställt av Arbetsmiljöverket och beror på att kursen

 • tar upp de viktiga säkerhetsfrågor och andra kunskaper som gör att du snabbare kommer in i arbetet och ett säkert samarbete med arbetskamraterna.
 • ger samma behörighet att arbeta med ställningar enligt Arbetsmiljöverkets krav som kursen: ”Allmän utbildning om ställningar”.

Behörighetsnivån Allmän utbildning om ställningar ger grundläggande kunskap om ställningar, säkerhet och du kan medverka i ställningsmontage upp till 9 meters höjd om montaget följer en generell monteringsanvisning.

 


Är jag som lärling behörig att delta i arbete med väderskydd?

Om du påbörjade din lärlingsutbildning FÖRE 2022:

Nej, du får INTE arbeta med väderskydd om inte din din arbetsgivare ansökt om särskilt tillstånd via Arbetsmiljöverket, där du undantas från behörighetskrav för väderskydd.

Undantag 1: om din arbetsgivare ansökt och fått tillstånd från Arbetsmiljöverket för dig att delta i arbeten med väderskydd och din handledare är med under arbetet. Handledare måste själv ha behörighet för arbete med väderskydd.

Undantag 2: om du genomfört tilläggsutbildningen för väderskydd via Ställningsakademin kan du delta i arbeten med väderskydd. Innan du kan gå tilläggsutbildningen måste du först ha klarat av Yrkesdel 1,  2 och 3.

Om du påbörjade din lärlingsutbildning 2022 eller senare:

Ja, du får arbeta med väderskydd så snart du genomfört behörighetskurserna (Y4 och Y5) i grundutbildningen och du har en handledare som är behörig inom väderskydd.

Krav på handledning: Så länge du är lärling och inte fått ditt yrkesbevis – gäller kollektivavtalet/yrkesutbildningsavtalet (YUA) . Det innebär att du ska du fortsatt arbeta under ledning av din handledare även om du har egen behörighet.

Vad menas med väderskydd?

Väderskydd är en ställningskonstruktion bestående av tak och ibland även väggar, dvs en inklädnad, som ska skydda en byggnad och även yrkesarbetare mot regn under tiden arbetet pågår. Det ställs stora krav på att en sådan konstruktion blir både tät och säker.

Väderskyddet är särskilt känsligt för hårda vindar och kräver särskilda beräkningar för att ställningen ska få en säker förankring.


Vilka kurser ingår i utbildningen?

Introduktionskurs

Kursen Introduktion tar ett par timmar att genomföra och ger dig som lärling viktiga grundkunskaper innan arbetet inom ställningsbyggnad påbörjas. Kursen kan genomföras på arbetsplatsen tillsammans med din handledare. Kursen syftar till att förbereda dig på arbetet som ställningsbyggare och den säkerhet som måste beaktas.

Obligatoriska kurser

De obligatoriska kurserna i din lärlingsutbildning och när du förväntas genomföra dem kan du se nedan.

Det bästa är att ta kurserna i tur och ordning eftersom några av dem innehåller förkunskaper som är bra att kunna när du ska läsa nästa kurs. Det är dock inget krav på att ta kurserna i viss ordning så länge de klaras av inom de angivna tiderna. T ex kan det med hänsyn till arbetet vara  bättre att läsa någon kurs tidigare.

Din handledare kan ge dig råd om vilka kunskaper/kurser som är särskilt viktiga inför vissa typer av arbeten.

LÄNGRE NER PÅ DENNA SIDA HITTAR DU EN KURSÖVERSIKT FÖR LÄRLINGSUTBILDNINGEN.


Hur och var genomför jag kurserna i lärlingsutbildningen?

Den teoretiska delen av utbildningen kan du genomföra från en dator på distans. De olika kurserna för företagslärlingar hittar du på Ställningsakademin.

När du är registrerad hos BYN får du tillgång till en introduktionskurs. De övriga kurserna får du tillgång till efterhand som din arbetsgivare beställer dem.


Vem betalar för min utbildningen via Ställningsakademin?

Det är din arbetsgivare som betalar för dina kurser. Därför kan det ibland vara så att de vill att du klarat av en kurs innan de beställer nästa kurs. Diskutera gärna med din handledare om hur det passar dig att lägga upp utbildningen och om du upplever svårighet att klara eller hinna med kurserna.


Hur loggar jag in på Ställningsakademin?

När du blivit registrerad som företagslärling hos BYN får du inloggningsuppgifter till Ställningsakademin för att där kunna genomföra de kurser som din arbetsgivare anmäler dig till under din utbildningstid.

Om du glömmer dina inloggningsuppgifter, dvs. ditt användarnamn eller ditt lösenord, kan du enkelt få ett nytt genom att skriva in din epostadress för att begära nytt lösenord.

 • Detta gör du på Ställningsakademins inloggningssida. Följ instruktionerna där
 • Då får du ett mail med instruktioner som du följer för att bestämma nytt lösenord och sen logga in.

OBS! Du måste ange samma epostadress som registrerades från början – via din arbetsgivare och hos BYN. Behöver du ändra epostadress – kontakta Ställningsakademin.


Vad är utbildningsboken? Vad är Mina sidor?

Utbildningen planeras och dokumenteras tillsammans med handledaren via mina sidor på BYNs hemsida.

Tidigare användes ofta ordet utbildningsbok/lärlingsbok. Utbildningsboken beställdes av BYN (Byggbranschens Yrkesnämnd). För de som fortfarande använder utbildningsboken rapporterar man sin tid i denna.


Vad är e-bok?

E-bok är samma sak som utbildningsbok. I e-boken dokumenteras de olika utbildningsdelarna efterhand som de är avklarade. E-boken finns online via BYNs hemsida – MINA SIDOR.


När och hur får jag mitt yrkesbevis som ställningsbyggare?

Efter genomförd lärlingsutbildning och när alla kurser på Ställningsakademin är avklarade utfärdar  BYN  ditt yrkesbevis.

För dig som är anställd som lärling före 1 juli 2020 gäller: förutom godkänt resultat i utbildningens olika delmoment, 4200 timmar dokumenterad praktik som ställningsbyggare. För den som påbörjat sin utbildning före 20 års ålder gäller 4800 timmar.

För dig som anställts som lärling efter 30 juni 2020 gäller: förutom godkänt resultat i utbildningens olika delmoment, grundutbildning (max 12 mån) samt kvalificeringstid på 30 månader.


MER INFORMATION:

LÄRLINGSPROCESSEN

Ställningsakademin

STIB Integritetspolicy


Kursöversikt – lärlingsutbildning för ställningsbyggare

De teoretiska delkurserna genomförs självständigt på distans via Ställningsakademin. Lärarledda kurser genomförs som fysiska lärarledda kurser på olika orter och datum som bokas genom BYN för lärlingar.

Yrkesdel 4 och Yrkesdel 5 ingår dom obligatoriska delkurser för lärlingar som började sin anställning 2022 eller senare. Övriga kan beställa utbildningen separat av STIB för behörighet att arbeta med väderskydd.

Viktigt är att Yrkesdel 1 genomförs inom 6 månader. Detta är ett lagkrav för att få arbeta kvar på arbetsplatsen efter 6 månader! *

Grundutbildning för ställningsbyggare – delkurser och behörigheter

Yrkesdel 1

 

Ger behörighet: Allmän utbildning om ställningar. Läs mer: Behörighetskrav 

Yrkesdel 1 ska genomföras vid cirka 3 månader från första anställningsdagen som lärling, dock senast inom 6 månader.

Gemensamma Grunder Alla

 

Grundutbildning gemensam för alla yrkesarbetare inom bygg- och anläggning. Detta är viktiga kunskaper för att förstå hur branschens fungerar och annat som påverkar arbetet med ställningar och möjlighet att samarbeta med andra som arbetar på en byggarbetsplats.

Gemensamma grunder alla och Gemensamma grunder hus genomförs vid cirka 6 månader från anställningsdagen,

Gemensamma Grunder Hus

 

Grundutbildning gemensam för alla yrkesarbetare inom bygg. Denna kurs ger dig samma kunskaper som andra yrkesarbetare inom husbyggnad, där de flesta ställningsmontage sker.

Gemensamma grunder alla och Gemensamma grunder hus vid cirka 7 månader från anställningsdagen,

Yrkesdel 2

 

Ger tillsammans med Yrkesdel 3 behörighet: Särskild utbildning om ställningar

Läs mer: Behörighetskrav 

Yrkesdel 2 och Yrkesdel 3 genomförs vid cirka 9 månader från anställningsdagen.

Yrkesdel 3

 

Ger tillsammans med Yrkesdel 2 behörighet: Särskild utbildning om ställningar.

Läs mer: Behörighetskrav 

Yrkesdel 4 

 

Ger tillsammans med Yrkesdel 5 behörighet: Tilläggsutbildning för väderskydd.

Läs mer: Behörighetskrav 

Yrkesdel 4 och Yrkesdel 5 genomförs vid cirka 11 månader från anställningsdagen.

Yrkesdel 5

 

Ger tillsammans med Yrkesdel 4 behörighet: Tilläggsutbildning för väderskydd.

Läs mer: Behörighetskrav