STIBs utbildningspaket för beställare och användare av ställningar syftar till att ge kompens att handla upp ställningsentreprenader, kommunicera och ställa krav i upphandling samt att vid användning av ställning känna till förutsättningarna för att uppfylla krav på kontroll och ansvar enligt AFS 2013:4, 55 och 61 §§.


Utbildningar för beställare och användare av ställningar och väderskydd:

Målgrupper för utbildningarna är bl.a:

 • beställare av ställning,
 • mottagare av ställning,
 • användare av ställning,
 • samordnare av arbeten,
 • planerare och arbetsmiljösamordnare, t ex BAS U
 • ansvariga för ställning under användningstiden, t ex platschefer och arbetsledare.

Utbildningarna tar bl.a upp:

 • Bestämmelser och standardavtal
 • Ställningstyper
 • Upphandling ställningsentreprenader
 • Arbetsplatsens förberedelser
 • Säkerhet vid användning av ställningar och väderskydd
 • Kontroll, övertagande och användning
 • Dokumentation.

Frågor om utbildning för beställare och användare

För mer information och beställning av utbildningar kontakta STIBs kansli.