Vem utfärdar utbildnings- respektive yrkesbevis?

Beställningslänkar:

Nytt Yrkesbevis: BYN

Nytt Utbildningsbevis: För behörighetsutbildning arrangerad av STIB

STIB Utbildningsbevis utfärdas av STIB för fristående behörighetskurser som STIB anordnar.

BYN Yrkesbevis utfärdas av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och efter genomförd yrkesutbildning som inkluderar både teoretiska och och praktiska kunskaper.


Vad är ett Kompetensbevis?

Tidigare utfärdade STIB särskilda kompetensbevis inom ställningar – för den som hade genomfört utbildningen Särskild utbildning om ställningar samt arbetat 4200 timmar.

Kompetensbeviset tillkom ursprungligen för att STIB och ställningsbranschen ansåg att dåvarande kriterier för yrkesbevis var undermåliga. Idag är dock BYNs yrkesbevis en bättre anpassning till kompetenskraven och de behörigheter som behövs för att arbeta med ställningar.

Kompetensbevis utfärdas inte längre för ställningsbyggare.


Kan jag byta ut mitt kompetensbevis mot ett yrkesbevis?

Nej, det går inte längre att byta ut ett kompetensbevis mot yrkesbevis. För yrkesbevis krävs idag att skriver in sig som lärling hos BYN och genomför kompletterande  teorikurserna som ingår i lärlingsutbildningen.


Utbildningsbevis – ett lagkrav


Varför behöver ställningsbyggare utbildningsbevis?

För att kunna styrka din utbildningsnivå och behörighet för olika typer av arbeten inom ställningsbyggnad ska du ha ett STIB utbildningsbevis på genomförda behörighetskurser eller ett BYN yrkesbevis på at du är färdigutbildad yrkesarbetare inom ställningsbyggnad.

Beställare och arbetsplatser kräver idag att yrkesarbetare ska kunna verifiera sin utbildning och behörighet att vistas på arbetsplatsen.

Behörighetskravet för ställningsmontage regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det är inte tillåtet att delta i arbete utan behörighet. Enda undantaget är företagslärlingar inom ställningsbyggnad som är registrerade hos BYN och som har handledare.


 

Vilka utbildningsbevis finns och vad krävs för att få dessa?

Utbildningsbevis utfärdas efter att man klarat av den godkänd utbildning som krävs för respektive behörighetsnivå.

STIBs utbildningar uppfyller Arbetsmiljöverkets krav ger behörighet och utbildningsbevis:

När du är godkänd och klar med respektive utbildning få du om du ditt utbildningsbevis för den behörighet du uppnått. Det är STIB som utfärdar utbildningsbevis för behörighetsutbildningar via STIB/ställningsakademin.


Hur beställer jag nytt STIB utbildningsbevis?

Du som genomfört behörighetsutbildningen genom STIB kan beställa nytt utbildningsbevis via STIB. Tillsammans med beställningen ska du ange typ av utbildningsbevis, namn, personnummer och bifoga foto. Beställningen görs från STIBs medlemssida genom att du klickar på länken nedan:

Beställning av STIB Utbildningsbevis (använd denna länk om utbildningen arrangerats  av STIB)

Kostnaden för ett nytt utbildningsbevis är f.n. 500 kr, i samband med din beställning meddelar vi hur du betalar in.


Yrkesbevis – ett branschkrav


Vad är BYN yrkesbevis och vem kan få det?

BYN Yrkesbevis är ett bevis på att du klarat av lärlingsutbildningens alla steg och är färdig ställningsbyggare.

Yrkesbevis utfärdas av BYN (Byggbranschens Yrkesnämnd)


Vad krävs för ansöka om yrkesbevis som ställningsbyggare?

För att få yrkesbevis som ställningsbyggare krävs genomförda teoretiska och praktiska moment inom lärlingsutbildningen:

  • Yrkesdel 1 (görs inom 6 månader för att få genomföra den praktiska momenten i utbildningen)
  • Yrkesdel 2 och 3
  • Gemensamma grunder alla
  • Gemensamma grunder hus
  • 4200 timmar dokumenterade i utbildningsboken

Läs mer: Lärlingsutbildningen


Var beställer jag nytt BYN yrkesbevis?

För beställning av BYN yrkesbevis kontaktar du Byggbranschens Yrkesnämnd BYN