Utförlig information om lärlingsutbildningen samt stöd för arbetsgivare och handledare finns här: Medlemssidor – Ställningsföretagen inom STIB. Här samlar vi också nyheter och ändringar inom yrkesutbildningen för ställningsbyggare: AKTUELLT-LÄRLINGAR


Yrkesutbildningen för företagslärlingar inom ställningsbyggnad som är anställda fr.o.m  2022*:

* För lärlingar som började sin utbildning FÖRE 2022 ingår INTE Yrkesdelarna 4 och 5 som obligatoriska kurser. Istället kan dessa beställas separat via STIB för att få behörighet att arbeta med Väderskydd.

Viktigt är att Yrkesdel 1 genomförs inom 6 månader. Arbetsgivaren är ansvarig enligt lag.*