Utförlig information om lärlingsutbildningen samt stöd för arbetsgivare och handledare finns här: Medlemssidor – Ställningsföretagen inom STIB. Här samlar vi också nyheter och ändringar inom yrkesutbildningen för ställningsbyggare: AKTUELLT-LÄRLINGAR


Hur organiseras lärlingens anställning och utbildningstid?

Utförlig information om lärlingsanställningen – för medlemsföretag: För arbetsgivare

Hur ser lärlingsprocessen ut och hur lång tid tar utbildningen?

Ytterligare information, länkar, blanketter och praktiska underlag för hantering av företagslärling – för medlemsföretag: Lärlingsprocessen

Var registrerar arbetsgivaren nya lärlingar?

registrering av larlingNya företagslärlingar ska registreras hos Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN) – MINA SIDOR.

Företagslärlingar, som inte redan har utbildningsbevis och behörighet för arbetet, får inte vistas på arbetsplatsen innan registrering av lärling är genomförd och godkänd av BYN samt kravet på handledning är uppfyllt

Hur avregistreras en lärling?

För att avregistrera en lärling, t ex om lärlingsanställningen avbrutits, kontaktas BYN www.byn.se

Hur beställer arbetsgivaren kurser till företagslärlingen?

För att beställa utbildning till en företagslärling måste han eller hon först vara registrerad som lärling hos BYN

Lärlingsutbildningen beställs av BYN.

När BYN hanterat beställningen kommer kursen att bli tillgänglig för lärlingen – på Ställningsakademin.

Tänk på att det  är arbetsgivare – inte lärlingen själv –  som måste beställa och betala för kurserna i lärlingsutbildningen.

Information om innehållet i lärlingsutbildningen:

Lärlingsutbildning för ställningsbyggare

I vilken ordning ska lärlingskurserna genomföras?

Kurserna på Ställningsakademin presenteras i den ordning som brukar vara lämplig. Till viss del bygger kunskaperna  som lärs ut i varje kurs på varandra.

  1. Kursen Yrkesdel 1, som motsvarar Arbetsmiljöverkets behörighetskrav Allmän utbildning om ställningar, måste klaras av inom 6 månader från första anställningsdagen. I annat fall har lärlingen inte längre behörighet att delta i arbete med ställningsmontage.
  2. Yrkesdel 1, Yrkesdel 2, Yrkesdel 3 samt Yrkesdel 4 och 5* ska klaras av i nämnd ordning eftersom de bygger på kunskaper från föregående kurs.

*Yrkesdel 4 och 5 gäller enbart lärlingar som påbörjat sin utbildning 2022 eller senare.

I övrigt är det lärlingen och handledaren som tillsammans planerar för när olika kurser bör genomföras för att klara utbildningen i tid och synka med de arbeten som lärlingen ska delta i.

Vilka ställningar får en lärling arbeta med utan utbildning?

Lärling som är inskrivna hos BYN och som går under handledning av ställningsbyggare med STIB Kompetensbevis eller BYN Yrkesbevis får arbeta med alla ställningar som beskrivs i AFS 2013:4.

OBS! Lärlingen måste klara av kursen Yrkesdel 1 på Ställningsakademin inom sex månader från första anställningsdagen.

Arbetsgivaren begår brott mot arbetsmiljölagstiftningen om lärlingen efter 6 månader fortsatt  tillåts delta i arbetet med ställningsmontage eller vistas på arbetsplatsen utan att först blivit godkänd i kursen Yrkesdel 1 på Ställningsakademin.

Får en lärling arbeta med väderskydd utan utbildning?

Ja, om lärlingen genomfört utbildningen för behörighet att arbeta med väderskydd ELLER om företaget ansökt om undantag hos Arbetsmiljöverket får lärlingar. Lärlingen ska ha handledare med BYN yrkesbevis och behörighet enligt AV för väderskydd (Tilläggsutbildning om väderskydd).

Från och med 1 januari 2022 ingår väderskyddsutbildningen som obligatorisk kurs i yrkesutbildningen under förutsättning att lärlingen påbörjat sin utbildning 2022 eller senare. Läs mer: Väderskydd i lärlingsutbildningen

Vem får handleda lärlingar?

För att handleda lärlingar krävs att handledaren har av STIB utfärdat Kompetensbevis eller av BYN utfärdat Yrkesbevis.

Vad är handledarens uppgift?

Handledaren ska finnas till för lärlingen på arbetsplatsen och stötta och följa upp denne genom hela utbildningstiden.

Handledaren har en viktig roll som mentor och förebild, dvs den person som lärlingen ska kunna vända sig med alla typer av frågor, funderingar och eventuella problem under sin utbildningstid.

En engagerad handledare bidrar till  att lärling trivs och utvecklas för att  utifrån sina individuella förutsättningar växer in i rollen som duktig och ansvarstagande  ställningsbyggare.

För medlemsföretag: Vägledning och tips för handledning av lärling

Får handledaren ha flera lärlingar samtidigt?

För lärlingar anställda före den 1 juli 2020 gäller fortsatt: Handledaren får endast handleda en lärling åt gången.

För lärlingar anställda fr.o.m 1 juli 2020 gäller följande:

  • En handledare får ha upp till 3 lärlingar samtidigt. Detta under förutsättning att samtliga av dessa har uppnått behörighet – och har STIB  utbildningsbevis – för de arbeten de deltar i.
  • Lärlingar som inte har behörighet för arbetet ska fortsatt ha en egen handledare.*

*Arbetsmiljöverkets tvingande regler medför att för ställningsbranschen gäller strängare krav på handledning. Efterhand som ställningslärlingen har uppnått de behörigheter som är lagstadgade blir kraven på handledning samma som för företagslärlingar inom övriga yrken.

Mer information:

För arbetsgivare om lärlingsanställning

Handledning av lärling

Registrera ny lärling