Utbildning för användare av ställning och väderskydd

Detta är en utbildning för dig som behöver kunskap om fortlöpande kontroller av ställningar och väderskydd i syfte att skapa förutsättningar för  en god produktion och samtidigt förhindra tillbud och olyckor

Målgrupper bl.a:

  • BAS-U
  • Platschef, arbetsledare
  • Skyddsombud
  • Övriga yrkesarbetare

Kunskapsmål

  • kunskaper om genomförande av fortlöpande kontroller av ställningar och väderskydd
Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i genomförande av skyddsronder

Genomförande

Utbildningen beräknas ta mellan ca 0,5 – 1,5 timmar beroende på individuella förutsättningar, antal deltagare samt vald studieform – enligt följande alternativ:

  • Självstudier online via Ställningsakademin.se där kursdeltagarna tilldelas personlig inloggning. Beräknad studietid ca 0,5 timme.
  • Lärarledd webbutbildning via Teams på bokade tider, rekommenderat maximalt deltagarantal är ca 10 elever. Beräknad utbildningstid: ca 1 timme.
  • Lärarledd klassrumsundervisning efter överenskommelse gällande plats, dag och tid, rekommenderat maximalt deltagarantal är ca 20 elever. Beräknad utbildningstid ca 1,5 timmar, exkl eventuell restid.

Frågor om utbildning för beställare och användare

För mer information och beställning av utbildningar kontakta STIBs kansli.