Det är inte tillåtet att medverka i ställningsmontage, hantlangning etc utan att ha rätt behörighet för det aktuella ställningsbygget. STIB har tagit fram godkända utbildningar som ger behörighet – enligt Arbetsmiljölagstiftningen – att delta i arbetet vid olika typer av ställningsmontage.

Godkända behörighetsutbildningar

STIB är godkänd utbildningsanordnare för samtliga utbildningar som ger behörighet inom ställningsbyggnad:

Beställning av STIBs utbildningar

Den som inte är lärling bokar behörighetskurserna av STIB:

  1. Välj önskat utbildningsdatum i STIBs kalender
  2. Klicka på anmälningslänken och fyll i blanketten

För den som är inskriven på lärlingsutbildning bokas behörighetsutbildningarna Allmän och Särskild utbildning genom BYN. Tilläggsutbildning om väderskydd – som ej ingår i yrkesutbildningens obligatoriska del – bokas direkt av STIB.

Behörighetsintyg

STIB Utbildningsbevis utfärdas  efter avklarad och godkänd behörighetsutbildning/nivå.

Den som vill får också sin behörighet registreras i ID06 Kompetensdatabas.

STIBs behörighetskurser – information och bokning:

Allmän utbildning om ställning

Särskild utbildning om ställningar

Tilläggsutbildning om väderskydd