Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav: Allmän utbildning om ställningar.

 • Utbildningsbevis utfärdas efter avklarad och godkänd utbildning.
 • Uppnådd behörighet kan registreras i ID06 kompetensdatabas.
 • Inga särskilda förkunskapskrav behövs för att delta i utbildningen.*

Målgrupp – Allmän utbildning om ställningar

 • Elever, lärlingar och yrkesarbetare inom andra yrken än ställningsbyggnad
 • Yrkesarbetare inom ställningsbyggnad som behöver uppdatera sina kunskaper och behörighet
 • Arbetsledare och andra som på olika sätt medverkar i eller har ansvar för arbeten med ställning.

Behörigheter efter avklarad utbildning

Utöver grundläggande kunskaper i ställningsbyggnad och säkra lyft ger utbildningen följande behörigheter:

 • AFS 2013:4  Allmän utbildning om ställningar
 • AFS 2013:4 Särskild information om hantverkarställningar
 • AFS 2013:4 Särskild information om rullställningar

Behörigheten innebär bl.a. att kunna vara med och bygga ställningar som följer generell monteringsinstruktion och uppgår till nio meters höjd.

Utbildningens innehåll

Allmän utbildning om Ställning består av en alt. två delkurser*:

Steg 1. En teoretisk delkurs som genomför som självstudier via Ställningsakademin, som är STIBs utbildningsplattform.

*Steg 2. Praktisk kurs för den som inte är ställningsbyggare till yrket. Delkursen, som omfattar 6 timmar, planeras och genomförs i samråd med kunden.* (läs mer nedan)

Kunskapsområden:

 • Ställningstyper
 • Ställningskunskap
 • Ställningsföreskrifter
 • Säkra lyft
 • Monteringsinstruktioner
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Maskiner och verktyg
 • Förankring och provdragning.

Kostnad

Prisuppgifter med reservation för prisändringar och ev. felskrivningar:

Yrkesverksamma ställningsbyggare/medlemsföretag
Övriga yrken och yrkesutbildningar
Teoretisk utbildningsdel, steg 1

STIB utbildningsbevis

Teoretisk utbildningsdel, steg 1

Lärarledd praktisk utbildning, steg 2*

STIB utbildningsbevis

890 kr/deltagare exkl. moms 3 750 kr/deltagare exkl. moms*

* Prisuppgiften avser gruppbokning med minst fem deltagare**. Resor, kost och logi ingår inte.

**Vid färre deltagare än fem deltagare kan pris offereras – kontakta: STIBs kansli

 

id06

STIB är ackrediterad och godkänd att registrera utbildningar i ID06 kompetensdatabas.