Beställning - Allmän utbildning om ställningar

Beställning - Allmän utbildning om ställningar

Läs detta först: Villkor

Är företaget medlemsföretag i STIB? *
Är kursdeltagarna yrkesverksamma som ställningsbyggare? *

Fyll i uppgifter om kursdeltagare

Kontrollera att epostadressen är korrekt - annars kommer inloggning på Ställningsakademin inte att fungera.
Vill denne kursdeltagare ha sin utbildning registrerad i ID06 Kompetensdatabas? *
Tänk på att den lärarledda delen av Allmän utbildning om ställning planeras och genomförs med minst 5 kursdeltagare.

Beställning - sammanställning

Utbildning
Anmälda deltagarepersoner
Kostnad per personkr, exkl moms
Kostnad per personkr, exkl moms
Vid färre än 5 kursdeltagare återkommer STIB med offert efter att du skickat in anmälan. Din anmälan är inte bindande förrän du accepterat offererat pris.

Belopp att fakturera

Fyll i obligatoriska fält ovan och kursdeltagare för att kunna se totalkostnad för denna beställning.
Betalningsvillkor 30 dagar, övriga villkor enligt fakturan.
Kostnad/deltagare baseras på minst 5 deltagare. Vid ett lägre antal anmälda deltagare kommer ni att få en offert för godkännande.

Faktureringsuppgifter

Kontaktuppgifter

Ansvarsklausul *
GDPR Verifiering *