Utbildning för beställare och användare av ställning och väderskydd

Detta är en utbildning för dig som behöver få kunskap om överlämnande av ställningsentreprenader, mottagning och kontroll samt om ansvar för ställningar och väderskydd efter mottagning.

Målgrupper för utbildningen bl.a:

  • produktionspersonal
  • platschefer, arbetsledare
  • BAS-U.

Kunskapsmål

  • kunskaper om mottagningskontroll av ställningar och väderskydd,
  • krav på överlämnande och dokumentation av ställning,
  • ansvar och befogenheter efter mottagning av ställningsentreprenaden.

Förkunskapskrav

Grundläggande BAS-U kunskaper

Genomförande

Utbildningen beräknas ta mellan ca 1,5 – 2,5 timmar beroende på individuella förutsättningar, antal deltagare samt vald studieform – enligt följande alternativ:

  • Självstudier online via Ställningsakademin.se där kursdeltagarna tilldelas personlig inloggning. Beräknad studietid ca 1,5 timmar.
  • Lärarledd webbutbildning via Teams på bokade tider, rekommenderat maximalt deltagarantal är 10 elever. Beräknad utbildningstid: ca 2,0 timmar.
  • Lärarledd klassrumsundervisning efter överenskommelse gällande plats, dag och tid, rekommenderat maximalt deltagarantal är 20 elever. Beräknad utbildningstid ca 2,5 timmar, exkl eventuell restid.

Frågor om utbildning för beställare och användare

För mer information och beställning av utbildningar kontakta STIBs kansli.