Branschföreningen STIB grundades 1986 och har idag kvalificerade ställningsföretag över hela Sverige.

Branschföreningens ändamål

STIBs ändamål är att främja utvecklingen av ställningsverksamheten inom bygg- och industrisektorn samt förse medlemsföretagen med aktuell kunskap för att kunna tillhandahålla säkra ställningar.

Ställningsföretagen inom STIB verkar tillsammans för en hållbar bransch med ett varumärke som kännetecknas av entreprenörsanda, yrkesstolthet och värdeskapande för såväl medlemsföretagen som för beställare och användare av ställningar.

Ställningsföretagen inom STIB…

 • är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och uppfyller högt ställda krav för bygg- och anläggningsbranschen.
 • har åtagit sig att följa regelverk, riktlinjer och etiska regler som attraktiv arbetsgivare och för en sund konkurrens.
 • har tillgång till aktuell information, utbildningar och verktyg där det systematiska arbete med KMA är navet.
 • har möjlighet att genom branschens certifiering; STIB auktorisation, få hjälp med verksamhetsledning, uppföljning och konsultstöd i arbetet med kvalitet och säkerhet.

Fokusområden för branschföreningen

 • Utbildning, validering och kompetensförsörjning
 • Arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet
 • Sund konkurrens baserad på kompetens och justa villkor.

Aktuella omvärldsfrågor

En kontinuerlig dialog sker, med myndigheter, leverantörer samt bransch- och arbetstagarorganisationer. Syftet är att bevaka och informera samt att påverka frågor som har betydelse för ställningsverksamhet på både kort och lång sikt.

STIB har varit pådrivande inom bl.a:

 • Yrkesutbildningen och validering av ställningsbyggare.
 • Ställning 19 – tillägget till ABU som är anpassat för ställningsentreprenader.
 • Ledningssystem anpassat till ställningsbranschen.
 • Informationsinsatser och kompetensutveckling för en säker användning av ställningar.
 • Internationell omvärldsbevakning och samverkan

STIB Internationellt