Användarens ansvar för byggnadsställning

Ansvaret för en byggnadsställning delas mellan den som byggt den och den som använder den t ex:

  • Ställningsentreprenören ska kontrollera ställningen innan den lämnas över, så att den är korrekt byggd och säker.
  • Användaren ska kontrollera den innan användning samt regelbundet under tiden som arbete utförs från ställningen.

Användarens ansvar för ställningen och säkerheten är sammanfattningsvis:

  • att använda på det sätt den är avsedd för,
  • att vårda den
  • att utföra fortlöpande kontroll av ställningen under användningstiden.

Att beställa och kontrollera byggnadsställningar

STIB har tagit fram utbildningen Beställning, mottagning och kontroll – ställning som ger kunskaper om bestämmelser, ställningstyper, upphandling, arbetsplatsens förberedelser, säkerhet vid uppförande samt användning av ställningar och väderskydd.

Utbildningen fokuserar på beställarens kunskap om kontroll av utförandet och dokumentation i samband med övertagande av en ställningsentreprenad samt användarnas kunskap om hur ställningen får användas är viktiga kriterier för ställningssäkerheten.

Kommunikation mellan beställare och ställningsföretag baseras båda parters  kunskap om varandras förutsättningar.

STIBs beställarutbildning bedöms även bidra till kunskap om vilka kriterier som är viktiga att ta hänsyn till redan i tidigt skede, planering och upphandling av ställning. Detta kan förebygga onödiga problem och kostnader längre fram.

Beställning, mottagning och kontroll av ställning

Kursen vänder sig framförallt till beställare av ställningar och de som på plats skall ansvara för mottagningskontroll av ställningar.


MER INFORMATION:

Ansvar för ställning (AV)

Mottagning och kontroll av ställning (Utbildning för beställare)

Checklistor för beställare

Beställa och använda ställningar