Använd detta formulär för att ansöka om medlemskap i STIB – eller för att uppdatera de uppgifter STIB har registrerat om företag som redan har beviljats medlemskap.

Ange först företagets namn och om det gäller ny ansökan eller enbart uppdatering av redan registrerade medlemsuppgifter. Därefter kommer du vidare till formuläret.


Medlemsansökan
Uppdatera medlemsuppgifter eller ansöka som ny medlem? *
Vilka uppgifter om företaget vill du uppdatera *

Uppgifter för medlemsansökan

Verksamheter inom företaget *
Medlem i arbetsgivarorganisationen Byggföretagen *
SNI-kod 43999 *

Företagsuppgifter

Kontaktuppgifter

Ansvarig chef för ställningsverksamheten.

Underlag för behandling av ansökan

Endast personal som arbetar med ställningsverksamhet ska räknas in här.
Endast den arbetade tid som avser ställningsverksamhet ska räknas in här.
Endast den del av löner och ersättningar som avser ställningsverksamhet ska räknas med.
Endast omsättning som härrör från ställningsverksamhet ska specificeras här.

Underlag till medlemsregistret

Kontrollera, ändra och komplettera de uppgifter nedan som ni vill ska visa i medlemsregistret på STIBs hemsida.
Ställningstyper
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Endast jpg eller png-format
Följande uppgifter syftar till att

  • profilera företaget och bättre matcha rätt företag med rätt beställare.
  • förebygga att stulna ställningsdelar säljs/köps genom att köpare kan kontrollera märkningen via STIBs medlemsregister
  • hjälpa polisen m.fl. att spåra ägare till stulna ställningsdelar
  • att förebygga att andra ställningsföretag i regionen använder samma märkning på sina ställningar
Ex: Haki, Layher, +8 osv
Ex. Röd-Blå (undvik extra mellanslag och andra tecken)
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Om ansökande företag bedriver fler verksamheter ska bifoga en tydligt separerad resultatredovisning avseende huvudsysselsättningen, dvs ställningsbyggande.
Verifiering *
GDPR
Du kan alltid uppdatera kontaktperson och kontaktuppgifter samt tillstånd enligt GDPR vid senare tillfälle - efter att ansökan om medlemskap godkänts.
För att kunna skicka ansökan måste ställningsföretaget inneha medlemskap i Byggföretagen. Kontakta STIB om du har frågor kring detta.