Samtliga STIBs utbildningar uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på behörighet för arbetet med ställning och leder till STIB Utbildningsbevis för respektive behörighet.

STIB är ackrediterad och godkänd att registrera utbildningar i ID06 kompetensdatabas.

Behörighet enligt AFS 2013:4

Allmän utbildning om ställningar Beställ – Allmän utbildning om ställningar
Ger behörighet för arbete med ställning enligt montageanvisning och upp till 9 meter. Utbildningen uppfyller även: Särskild information om hantverkarställningar och Särskild information om rullställningar. Läs mer

Särskild utbildning om ställningar Beställ – Särskild utbildning om ställningar
Ger behörighet för kvalificerat arbete med ställningsbyggande. – Läs mer

Tilläggsutbildning om väderskydd Beställ – Tilläggsutbildning om väderskydd
Ger behörighet att delta i arbete med väderskydd. Förkunskapskrav: Allmän och Särskild utbildning om ställningar. Läs mer

För beställare, bygg- och arbetsledare och användare

Beställning, mottagning, kontroll av ställningar – Läs mer
Utbildningarna kan genomföras på distans via Ställningsakademin eller i grupp med lärare på plats. Gruppbokningar sker i samråd med STIBs kansli.

För medlemsföretag

Projektledarutbildning – Läs mer
För uppdragsansvariga, arbetsledare och ställningsmontörer med lednings och samordningsansvar. Projektledarutbildningen är obligatorisk för auktoriserade ställningsföretag.

 

Företagsledarkurser – Läs mer
För företagsledare och tjänstemän med ansvar för ekonomi, kalkyl, marknad, personal etc. Företagsledarutbildningen är obligatorisk för auktoriserade ställningsföretag.

Yrkesutbildning för ställningsbyggare

STIB är av BYN godkänd utbildningsgivare av lärlingsutbildning som leder till yrkesbevis som ställningsbyggare. Lärlingsutbildning – Företagslärling

 

Lärlingsutbildningen innehåller samtliga behörigheter enligt Arbetsmiljöverkets krav – förutom arbete med väderskydd.