Måste jag ha utbildning för att få arbeta med ställningar?

Ja, alla som arbetar med ställningsmontaget skall ha utbildningsbevis från av Arbetsmiljöverkets utbildningar och utbildningen skall vara relevant för den ställningstyp och det montage som skall göras.


Vilka regler och utbildningar gäller för behörighet att arbeta med ställningsmontage?

För de ställningar som omfattas av arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4, så krävs det information eller utbildning. Det finns sex olika utbildningar för olika behörigheter:

 1. Särskild information om hantverkarställningar
 2. Särskild information om rullställningar
 3. Allmän utbildning om ställningar
 4. Särskild utbildning om ställningar
 5. Tilläggsutbildning om väderskydd
 6. Tilläggsutbildning om speciella ställningskonstruktioner

Du kan läsa mer om utbildningarnas innebörd och utbildningskraven i AFS 2013:4 47 § (bilaga 3) samt översikter i de länkar som STIB sammanställt nedan.

Längre ner på denna sidan kan du läsa frågor och svar om olika behörighetsnivåer och om de utbildningar STIB kan erbjuda för att bli behörig och godkänd för registrering via ID06.



Krävs bevis på att jag genomgått utbildningsnivåerna som föreskrivs i AFS 2013:4?

Ja, för alla utbildningar förutom särskild information om hantverkarställningar krävs utbildningsbevis.


Vad gäller för hantlangare och andra medhjälpare vid ställningsbyggande?

…Måste jag ha utbildning för att hissa eller hantlanga material i ställning?

Ja, för att hissa eller hantlanga material i ställning krävs den utbildning som omfattar ställningen som byggs.

Detta gäller dock inte lärlingar som är registrerade i lärlingsutbildning och går under handledning av ställningsbyggare med BYN Yrkesbevis.

Allt arbete som utförs ställningen samt hantlangning och hissning av material, kräver behörighet och utbildning som omfattar den ställning som byggs.

…Måste jag ha utbildning för att transportera material nere på marken – till eller från ställning som byggs eller rivs?

Nej, den som på marken transporterar material behöver inte den utbildning som omfattar ställningen som byggs – inte så länge du inte deltar i hissning eller hantlangning


Tips! Om du ofta hjälper till nere på marken vid ställningsmontage är rekommendationen att du eller din arbetsgivare ser till att du får STIB utbildningsbevis för aktuell behörigheter dvs den typ av ställningar du hjälper till med. Då undviker din arbetsgivare att riskera böter om du t ex behöver beträda ställningen eller hjälpa till vid hissning. Du blir mer flexibel i ditt arbete, kan utvecklas och göra ännu mer nytta om du har behörighet.


Jag har genomgått 

Särskild information om hantverkarställningar

Hantverkarställning ingår i STIBs Allmän utbildning om ställningar.

…vilka ställningar får jag arbeta med?

Du får i begränsad omfattning arbeta med hantverkarställningar enligt följande:

 • med en höjd av maximalt 2 meter till arbetsplan från underlaget
 • utformningen på ställningen skall helt framgå av en generell monteringsinstruktion, dvs. att utformningen inte får avvika från denna.

TIPS! Genom att gå STIBs utbildning för behörighet  Allmän utbildning om ställningar kommer behörighet för både hantverkarställning och rullställning att ingå i ditt utbildningsbevis och du blir inte lika begränsad kring vilka arbeten du kan delta i.


Jag har genomgått 

Särskild information om rullställningar

Rullställningar ingår i STIBs Allmän utbildning om ställningar.

…vilka ställningar får jag arbeta med?

Du får i begränsad omfattning arbeta med rullställningar enligt följande:

 • med en höjd av maximalt 5 meter till arbetsplan
 • utformningen på ställningen skall helt framgå av en generell monteringsinstruktion, dvs. att utformningen inte får avvika från denna.

TIPS! Genom att gå STIBs utbildning för behörighet  Allmän utbildning om ställningar kommer behörighet för både hantverkarställning och rullställning att ingå i ditt utbildningsbevis och du blir inte lika begränsad kring vilka arbeten du kan delta i.


Jag har genomgått 

Allmän utbildning om ställningar

..vilka ställningar får jag arbeta med?

Du får arbeta med ställningar med en maximal höjd av 9 meter till arbetsplan.

Utformningen på ställningen skall helt framgå av en generell monteringsinstruktion, dvs. att utformningen inte får avvika från denna.

…får jag vara med och bygga de första 9 meterna om ställningens slutliga höjd blir högre än 9 meter?

Nej, du får inte vara med och bygga upp till 9 meter och ställningens slutliga höjd är högre än 9 meter.

Det är ställningens slutliga höjd som reglerar vilken utbildning som krävs äen för höjden under 9 meter.


Jag har genomgått 

Särskild utbildning om ställningar

…vilka ställningar får jag arbeta med?

Du får arbeta med ställningar som är mer komplicerade än de som omnämns i arbetsmiljöverkets utbildningskrav.

Det innebär att du kan arbeta med ställningstyper och höjder som inte ingår i de lägre behörighetsnivåerna såsom:  Särskild information om hantverkarställningar, Särskild information om rullställningar och Allmän utbildning om ställningar.

Exempel:

Efter särskild utbildning om ställningar får du arbeta med ställningar som är högre än 9 meter, och med alla ställningar som avviker från en generell monteringsinstruktion, hängställningar m.m.


Var kan jag hitta en utbildningar som ger mig de behörigheter?

STIBs utbildningar uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för behörighet vid arbete med ställningar och väderskydd.

STIB är också ackrediterad utbildningsanordnare vilket innebär att efter avklarad utbildning kan kursdeltagaren få sin behörighet registrerad i ID06 databas (om man vill).

Om du arbetar med ställningsbyggnad mer än högst tillfälligt bör du anmäla dig (via din arbetsgivare) till utbildning för yrkesbevis där samtliga behörigheter och annan viktig yrkeskunskap ingår. Dina tidigare kunskaper och erfarenheter ger dig en bra start mot yrkesbeviset! 

Utbildningar för STIB Utbildningsbevis och för ID06:

Allmän utbildning om ställningar  inkl behörighet för hantverkarställningar och rullställningar

Särskild utbildning om ställningar

Tilläggsutbildning om väderskydd

STIB Utbildning för Yrkesbevis (Lärlingsutbildningen)

Yrkesbevis för ställningsbyggare inkluderar STIB Utbildningsbevis för alla behörighetsnivåer ställning – utom för väderskydd*. (*beställs separat)


Är det en fördel för mig att välja STIBs utbildningar för behörighet inom ställningsbranschen?

Som branschorganisation arbetar STIB aktivt med aktuella säkerhetsfrågor och uppdaterade regler för ställningsbyggnad.

 • STIB har lång erfarenhet av utbildningar för ställningsbyggare och driver dessutom i egen regi yrkesutbildning för lärlingar inom ställningsbyggnad och har därför ett omfattande utbildningsmaterial att tillgå.
 • Kursinnehållet i STIBs utbildningar är väl underbyggt och skapar bred förståelse för aktuella frågor som rör byggbranschen i stort och beställarnas och användarnas förutsättningar.
 • STIB följer upp kursdeltagarnas kunskapsutveckling, bl a genom fysiska kurstillfällen och genomgångar med erfarna lärare på plats.
 • Stor vikt ligger på säkerheten och på att skapa trygga och funktionella arbetsplatser för de olika yrkesgrupper som ska använda ställningarna.

STIBs utbildningar ger bästa tillgängliga kunskapen på området och är utformade för att hålla den nivå som branschen behöver uppnå i syfte att tillmötesgå krav från både myndigheter och beställare.


Kommer min utbildning via STIB att registreras i ID06 Kompetensdatabas?

Ja, alla som gått STIBs kurser och har erhållit utbildningsbevis kan få sin utbildning och behörighet registrerad i ID06 Kompetensdatabas.

Detta gäller om du själv vill det men det brukar vara rekommenderat eftersom fler och fler beställare och arbetsplatser ställer krav på att behörigheten ska kunna styrkas (och då är STIB godkänd att göra det).

id06

STIB är ackrediterad och godkänd att registrera utbildningar i ID06 kompetensdatabas.