Branschinformation


Utbildningskrav för olika ställningstyper
Kunskap och utveckling med STIB-medlemskap
Ökad kvalitet och säkerhet med STIB-auktorisation
Ställningsaktuellt – medlems- och branschtidning
STIBs Integritetspolicy

För beställare och användare

Avtal och upphandling

Kontroll av förutsättningar på platsen

Mottagning och kontroll av ställning

Ansvar vid anvädning av ställning

För ställningsföretag

Medlemstidningen Ställningsaktuellt och samtliga dokument nedan, inkl. engelska versioner, samt digital verktyg för beräkningar och arbetsmiljöarbete finns samlade på – och länkas till – STIBs medlemssidor.

 

Verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Forskning och utveckling

Rapporten Arbetsolycksfall & ByggnadsställningarUnder 2015 genomförde Lars-Erik Hallgren och Peo Axelsson på uppdrag av STIB en studie av rapporterade arbetsolyckor där byggnadsställningar angivits som yttre faktor.

 

Studien omfattade olyckor under perioden 2012 – 2014, förutom att de har studerat rapporter har även drabbade intervjuats. Syftet med studien har varit  att få en samlad bild av olyckorna för underlag till förebyggande åtgärder.

Studien har sammanställts i en rapport som via nedanstående länk kan laddas ned eller läsas här, rapporten kan även beställas i bokform genom STIBs kansli.

Ladda ner rapporten: Arbetsolycksfall & Byggnadsställningar (PDF)