Vissa ställningar och ställningsdelar, t ex plank, är har markeringar i form av målade streck i olika färgkombinationer, t ex blått och rött. Färgmarkeringarna är till för att identifiera ställningens respektive enstaka ställningsdelar ägare.


Vad betyder färgkoderna på ställningen?

Flera av STIBs medlemsföretag har valt att måla sina ställningsdelar med en bestämd färgkod. Syftet med detta är bl a att det skall vara enklare att identifiera det ställningsföretag som äger bortkomna ställningsdelar. Företagens färgkoder finns registrerade hos STIB och är unika inom en region.


Hur kontrollerar jag att den färger vi vill använda för att markera våra ställningar inte redan används av annat företag?

Används STIBs medlemsregister för att se om färgmarkeringen redan är upptagen.

  • Välj färgmarkering eller börja skriva in den färg du söker för att få upp vilka företag som använder liknande färger
  • Begränsa eventuellt din sökning till region
  • Du kan också skriva in din kulörkod för att se om annat företag använder samma kod.

Observera att du enbart kan se färgkoder/markeringar för de av STIBs medlemsföretags som valt att lägga till den informationen i medlemsregistret.


Hur hittar jag företaget som äger en ställning eller ställningsdel?

Om du vill kontrollera upphittade ställningsdelar eller kontrollera att ställningsdelar som är till försäljning inte är stulna går det att söka företag via STIBs medlemsregister. Även sökning på ställningsfabrikat är möjligt och kan underlätta identifiering av det företag som äger ställningsdelarna.

Gå till sidan: SÖK STÄLLNINGSFÖRETAG

Du kan välja att söka på enbart färgkod eller enbart fabrikat eller på båda delar för att förfina sökningen:

  • Leta upp den färgkod som ställningsdelen har (om du inte väljer färgkod visas alla företag oavsett färgkod)
  • Om du kan se vilket fabrikat ställningen är av så specificerar du även det.

Om du vill kan du även begränsa sökningen till ett län (i taget).

Tänk på att ställningsföretag i olika regioner kan ha samma/liknande färgkoder. Om du inte är säker på varifrån i landet ställningsdelarna kommer så kan det vara bra att börja söka i hela landet.