Inom bygg- och industriell sektor är globalisering en stark påverkande faktor för utveckling, marknad och ekonomi. Detta påverkar även företag som arbetar på den svenska marknaden.

För Ställningsföretagen inom STIB är det viktigt att:

  • bevaka nyheter, forskning och utveckling som kan komma att påverka och även förenkla för svenska ställningsföretag.
  • att hålla medlemsföretagen informerade och förberedda på kommande förändringar och möjligheter.
  • delta i och påverka arbetet med standardisering eftersom det svenska regelverket och arbetssätt ständigt måste anpassa efter de gemensamma internationella standarderna.

UEG – Die Union Europäischer Gerüstbaubetriebe

Die Union Europäischer Gerüstbaubetriebe (UEG) är den eurpeiska bransch- och intresseföreningen för ställningsföretag.

STIB representerar den svenska ställningsbranschen i UEG. Övriga medlemsländer är Storbirtannien, Nederländera, Polen, Tjeckoslovakien, Schweiz, Norge, Finland och Luxemborg.

UEG´s verksamhetsområde omfattar bland annat tekniska och företagsmässiga förutsättningar för ställningsbranschen samt att utveckla och utvärdera standarder och lagstiftning. Erfarenhetsutbytet mellan medlemsländerna är en viktig del i detta arbete.

Mer information: UEGs hemsida