STIBs auktorisationsnämnd ska i sin huvudsakliga sammansättning bestå av ledamöter från beställarledet, gärna med fördelningen mellan bygg- och industrisektorn.

STIB´s auktorisationsnämnd består av följande ledamöter:

Håkan Skotte, Skanska Sverige AB

Charles Lannerdahl, Skanska Sverige AB

Thomas Berglund, SCA Munksund AB

Jimmy Lenander,  Peab Sverige AB

Hans Eriksson, Entreprenörföretagen

Roger Björk, Ordförande STIB, Adjungerad

Håkan Carlsson, Kansliansvarig STIB, Adjungerad