Beställning - särskild utbildning om ställningar

Beställning - särskild utbildning om ställningar

Läs detta först: Villkor

Välj eller ändra datum via listan nedan.
Vill du ändra datum?

Byt helst datum INNAN du fortsätter att fylla i anmälningsformuläret. Då slipper du fylla i alla deltagare/uppgifter igen.

Klicka här för att välja annat datum

Företagsuppgifter

Är företaget medlemsföretag i STIB? *

Anmälning av kursdeltagare

Kontrollera att epostadressen är korrekt - annars kommer inloggning på Ställningsakademin inte att fungera.
Godkänd utbildning ska registreras i ID06 för denna kursdeltagare? *
Registrering i kompetensdatabasen är frivillig. Kursdeltagaren ska ha fått information och lämnat medgivande för registrering.

Beställning - sammanställning

Utbildning
Första delkursen genomförs individuellt online via dator och måste vara godkänd innan datum för delkurs 2.
Delkurs 1 - godkänd senast
OBS! Delkurs 1 måste vara godkänd för att få delta vid valt kursdatum för delkurs 2!
Delkurs 2 - datum & ort
Anmälda deltagare
ákr exkl. moms
Medlemsföretag i STIB
ákr exkl. moms
Ej medlemsföretag i STIB.

Belopp som kommer att faktureras

Total kostnadkr, exkl moms
Totalkostnadkr, exkl moms
Betalningsvillkor 30 dagar, övriga villkor enligt fakturan.

Faktureringsuppgifter

Beställningsdatum

Kontaktuppgifter

Ansvarsklausul *
GDPR Verifiering *