Kontroll av ställning

Fel och brister i ställningsmontaget, underlag, infästningar kan båda orsaka skador och bli dyra att åtgärda. Kontroller sker både före efter och under tiden arbetet sker.

Egenkontroller syftar till att själv upptäcka eventuella fel och brister i god tid så att konsekvenser kan undvikas och inga onödiga kostnader för din arbetsgivare ska uppstå.

Den som vet hur en kontroll av ställning och arbetsplatsen går till är ofta bra på att själv upptäcka risker i tid.

Rapportera risker eller tillbud

STIBs digitala applikation* för rapportering och dokumentation fylls i och skickas till t.ex. arbetsgivare, närmsta chef eller BAS-U.

*Rapporten fylls i på STIBs medlemssidor och är tillgänglig för alla – utan inloggning.

Det personliga ansvaret

Som ställningsbyggare har du och dina arbetskamrater ansvar för att arbeta på ett säkert sätt.

 

Vid akut risk att någon ska skadas måste du först varna andra på arbetsplatsen och ev. spärra av ställningen.

=> Information till nya lärlingar =>

Utbildningar och behörighet

Alla som deltar i arbete med ställningar ska enligt lag ha rätt behörighet. Behörighetsutbildningarna kan beställas genom STIB.

  • STIB är ackrediterad utbildningsgivare.
  • STIB Utbildningsbevis utfärdas efter avklarad utbildning.
  • Utbildning/behörighet kan- om du vill – registreras i ID06 Kompetensdatabas.

Skaffa yrkesbevis

Arbetar du som ställningsbyggare, har du redan de behörigheter som krävs – men kanske saknar yrkesbevis?

Skaffa yrkesbevis

Har du tappat bort ditt Utbildnings- eller Yrkesbevis?

Om du tappat bort ditt gamla yrkesbevis kan du beställa nytt av Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN.

Nytt STIB Utbildningsbevis – Beställningsblankett

Har du frågor gällande beställning av bevis kontakta STIBs kansli.


Bli handledare till en lärling

Du som har yrkesbevis som ställningsbyggare kan själv blir handledare och hjälpa en lärling genom sin utbildningstid vid företaget. En särskild vägledning för handledare har tagits fram för STIBs medlemsföretag. 


Hantering av personuppgifter GDPR

STIB samt STIBs samarbetspartners  hanterar de personuppgifter som krävs för att tillgängliggöra vissa tjänster, såsom utbildningar och för att utfärda yrkes- eller utbildningsbevis.

STIBs Integritetspolicy

Har du frågor?

Här på STIBs hemsida kan du söka svar på vanliga frågor om ställningsyrket, lagar och regler, utbildning mm.

Du kan också själv ställa frågor.